we are using up the world's petroleum

We are using up the world's petroleum. We use it in our cars and to lớn he dịch - We are using up the world's petroleum. We use it in our cars and to lớn he Việt thực hiện thế này nhằm nói

Bạn đang xem: we are using up the world's petroleum

We are using up the world's petroleum. We use it in our cars and to lớn heat our buildings in winter. Farmers are using petrochemicals to lớn make their soil rich. They use them to lớn kill insects that eat plants. These chemicals go into the rivers and lakes and kill fish there. Thousands of people also die from these chemicals every year. Chemicals also go into the air and pollute it. Winds carry this polluted air to lớn other countries and other continents.
Poor farmers use the same land over and over. The land needs a rest so sánh it will be better next year. However, the farmers must have food this year. Poor people cut down trees for firewood. In some areas when the trees are gone, the land becomes desert. However, people need wood to lớn cook their food. Poor people can not save environment for the future.
this is not the problem for one country or one area of the world. It is a problem for all humans. The people and the nations of the world must work together to lớn conserve the world's resources.

0/5000

We are using up the world's petroleum. We use it in our cars and to lớn heat our buildings in winter. Farmers are using petrochemicals to lớn make their soil rich. They use them to lớn kill insects that eat plants. These chemicals go into the rivers and lakes and kill fish there. Thousands of people also die from these chemicals every year. Chemicals also go into the air and pollute it. Winds carry this polluted air to lớn other countries and other continents. Poor farmers use the same land over and over. The land needs a rest so sánh it will be better next year. However, the farmers must have food this year. Poor people cut down trees for firewood. In some areas when the trees are gone, the land becomes desert. However, people need wood to lớn cook their food. Poor people can not save environment for the future.this is not the problem for one country or one area of the world. It is a problem for all humans. The people and the nations of the world must work together to lớn conserve the world's resources.

đang được dịch, mừng rỡ lòng đợi..

Xem thêm: cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương đồng

Chúng tôi đang được dùng lên dầu lửa của toàn cầu. Chúng tôi dùng nó nhập xe pháo khá của Cửa Hàng chúng tôi và nhằm thực hiện rét những tòa nhà đất của Cửa Hàng chúng tôi nhập ngày đông. Nông dân đang được dùng hóa dầu nhằm thực hiện mang đến khu đất đai của mình đa dạng. Họ dùng bọn chúng nhằm chi tiêu khử côn trùng nhỏ ăn thực vật. Những hóa hóa học này chuồn nhập những dòng sông và hồ nước nước và giết thịt bị tiêu diệt cá ở cơ. Hàng ngàn con người cũng bị tiêu diệt vì như thế những hóa hóa học này hàng năm. Hóa hóa học cũng chuồn nhập bầu không khí và thực hiện ô nhiễm và độc hại nó. Gió đem bầu không khí ô nhiễm và độc hại này quý phái những nước không giống và những lục địa không giống.
Những người túng dùng khu đất tương tự động rộng lớn và rộng lớn. Đất rất cần được nghỉ dưỡng chính vì thế nó sẽ tiến hành đảm bảo chất lượng rộng lớn nhập năm cho tới. Tuy nhiên, dân cày nên sở hữu đồ ăn thức uống nhập trong năm này. Người túng chặt cây thực hiện củi. Trong một vài chống Lúc cây tiếp tục rơi rụng không còn, khu đất phát triển thành rơi mạc. Tuy nhiên, quý khách cần thiết mộc nhằm nấu nướng đồ ăn của mình. Người túng ko thể cứu vớt môi trường xung quanh mang đến sau này.
Đây ko nên là yếu tố so với một vương quốc hoặc một chống của toàn cầu. Đó là 1 trong yếu tố so với toàn bộ quý khách. Người dân và những vương quốc bên trên toàn cầu nên thao tác làm việc bên nhau nhằm bảo đảm mối cung cấp khoáng sản của toàn cầu.

đang được dịch, mừng rỡ lòng đợi..

Các ngôn từ khác

Hỗ trợ dụng cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện nay ngôn từ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn từ.

Xem thêm: ngành dịch vụ được mệnh danh ngành công nghiệp không khói là