when will mary be able to leave hospital

Câu hỏi:

03/04/2023 715

Bạn đang xem: when will mary be able to leave hospital

“When will Mary be able vĩ đại leave hospital?” - “Don’t be sánh impatient. We cannot release her before we ………. the last test.”

 A. have completed

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: A

Giải thích: Câu nhấn mạnh vấn đề tính triển khai xong của hành vi nên phân chia ở lúc này trả thành

Dịch: “Khi này thì Mary hoàn toàn có thể xuất viện?” - “Đừng bức ruột thế. Chúng tôi ko thể thả cô ấy đi ra trước lúc công ty chúng tôi triển khai xong bài bác đánh giá sau cùng.”

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The outcome of the election was never in doubt. => At no time …

Câu 2:

We were shocked vĩ đại hear the news of your _______.

A. having been fired   

B. vĩ đại be fired

C. having fired

D. vĩ đại have been fired

Câu 3:

I prefer going out for a meal vĩ đại staying at home page. I'd rather........

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại show the underlined part that needs correction

He was in a great hurry and had no time vĩ đại think it over. Otherwise, he had found another way out.

A. in a great hurry

B. think it over

Xem thêm: chiến dịch điện biên phủ được chia làm mấy đợt

C. had found

D. another

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Because of (A) urbanization continues, not only (B) the infrastructure for health but also (C) other social services in cities need improving (D).

A. Because of

 B. not only

 C. but also

 D. need improving

Câu 6:

Alan worked too hard at the office, and this led vĩ đại his illness. => Alan's illness …

Câu 7:

If you still want vĩ đại maintain this relationship, you ____ behave improperly lượt thích that.

A. ought vĩ đại not

B. ought not vĩ đại

C. mustn't

D. don't have to

Xem thêm: sóng điện từ là sóng dọc hay sóng ngang

TÀI LIỆU VIP VIETJACK