ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở bắc trung bộ là

hint-header

Bạn đang xem: ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở bắc trung bộ là

Cập nhật ngày: 04-12-2022


Chia sẻ bởi: Đoàn chỉ Châu


Ý nghĩa hầu hết của việc tạo hình vùng thường xuyên canh cây lâu năm nhiều năm ở Bắc Trung Sở là

giải quyết việc thực hiện, hỗ trợ vật liệu mang lại công nghiệp.

B

sử dụng phải chăng khoáng sản khu đất, thêm phần đảm bảo môi trường xung quanh.

C

khai thác đảm bảo chất lượng không dừng lại ở đó mạnh, tạo nên nhiều sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa.

D

chuyển dịch tổ chức cơ cấu nông nghiệp, tăng hiệu suất cao của góp vốn đầu tư.

Chủ đề liên quan

Ý nghĩa hầu hết của việc cải tiến và phát triển những khu vực kinh tế tài chính ven bờ biển ở bắc Trung Sở là

A

cải tiến và phát triển tổ chức cơ cấu cương vực, phân bổ lại làm việc, thay cho thay đổi diện mạo vùng.

B

phát triển phát hành sản phẩm & hàng hóa, tăng cường việc xuất khẩu, lôi cuốn góp vốn đầu tư.

C

 phát triển công nghiệp, thay cho thay đổi phân bổ phát hành, tạo nên nhiều việc thực hiện.

D

 làm chuyển dời tổ chức cơ cấu phát hành, phong phú thành phầm, tạo hình thành phố mới.

Ý nghĩa hầu hết của việc cải tiến và phát triển nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Sở là

A

mở rộng lớn phát hành, nâng lên mứ sinh sống, xúc tiến phát triển kinh tế tài chính.

B

thay thay đổi tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính, đẩy mạnh thế mạnh, tạo nên sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu.

C

tạo thành phầm sản phẩm & hàng hóa, phong phú phát hành, nâng lên vị thế của vùng.

D

thu mút hút góp vốn đầu tư, không ngừng mở rộng phân bổ phát hành, tạo nên nhiều việc thực hiện.

Chuyên môn hóa phát hành cây lâu năm nhiều năm ở vùng Bắc Trung Sở hầu hết phụ thuộc vào ĐK thuận tiện nào là dau đây?

A

Đất tía dan khá phì nhiêu vùng cồn phía tây, sở hữu một trong những hạ tầng chế biến đổi.

B

Nguồn làm việc nhộn nhịp, dân sinh sống sở hữu tay nghề đoạt được bất ngờ.

C

Đất cát trộn ở đồng vì chưng ven bờ biển, nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió bấc độ ẩm.

D

Cơ sở hạ tầng càng ngày càng đáp ứng, lôi cuốn được nguồn ngân sách góp vốn đầu tư.

Ý nghĩa hầu hết của việc tạo hình vùng triệu tập chăn nuôi gia súc rộng lớn ở Bắc Trung Sở là

A

sử dụng phải chăng khoáng sản khu đất, thêm phần đảm bảo môi trường xung quanh.

B

giải quyết việc thực hiện, hỗ trợ vật liệu mang lại công nghiệp.

C

khai thác đảm bảo chất lượng không dừng lại ở đó mạnh, tạo nên nhiều sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa.

D

chuyển dịch tổ chức cơ cấu nông nghiệp, tăng hiệu suất cao của góp vốn đầu tư.

Ý nghĩa hầu hết của việc thi công những cảng nước thâm thúy ở Bắc Trung Sở là

A

thúc đẩy cải tiến và phát triển kinh tế tài chính hậu phương cảng, tạo hình màng lưới khu đô thị.

B

tăng cường lôi cuốn góp vốn đầu tư, chuyển dời tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển.

C

thúc đẩy cải tiến và phát triển nền kinh tế tài chính banh, tạo hình những khu vực kinh tế tài chính ven bờ biển.

D

tăng cường lôi cuốn khách hàng du ngoạn, nâng lên năng lượng vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa.

Ý nghĩa chủ yếu của việc thu hút đầu tư nhập cải tiến và phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

A

Khai thác hiệu suất cao nguồn lực có sẵn, nâng lên năng lượng cho những hạ tầng phát hành.

B

chuyển dịch tổ chức cơ cấu ngành, tạo hình nhiều khu vực công nghiệp triệu tập.

C

hoàn thiện hạ tầng vật hóa học, tạo nên tăng nhiều việc thực hiện cho những người làm việc.

D

mở rộng lớn qui tế bào phát hành, nâng lên mức độ đối đầu và cạnh tranh mang lại nhiều thành phầm.

Cơ cấu kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển ở Bắc Trung Sở đang sẵn có sự thay cho thay đổi rõ ràng hầu hết là do

A

phát triển việc nuôi trồng thủy sản, nâng lên unique cuộc sống

B

tăng cường đánh bắt cá thủy sản xa thẳm bờ, đẩy mạnh chế biến đổi thủy sản.

C

giới hạn đánh bắt cá ven bờ, triệu tập cải tiến và phát triển nông – lâm nghiệp.

D

tạo hình những vùng lúa rạm canh, tạo nên nhiều thành phầm sản phẩm & hàng hóa.

Ý nghĩa hầu hết của việc cải tiến và phát triển các quy mô nông–lâm phối hợp ở vùng trung du của Bắc Trung Sở là

A

sử dụng phải chăng khoáng sản, tăng thu nhập, cải tiến và phát triển hạ tầng kinh tế tài chính.

B

giải quyết việc thực hiện, hỗ trợ vật liệu mang lại công nghiệp chế biến đổi.

C

tạo mối cung cấp sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa và đáp ứng mang lại nhu yếu xuất khẩu.

D

góp phần gửi dịchcơ cấu nông nghiệp, tăng hiệu suất cao góp vốn đầu tư.

Ý nghĩa hầu hết của việc cải tiến và phát triển ngư nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

sử dụng khoáng sản, đảm bảo môi trường xung quanh, cải tiến và phát triển bền vững và kiên cố.

B

cung cung cấp vật liệu mang lại chế biến đổi, tạo nên thành phầm có mức giá trị.

C

tạo nhiều sản phẩm & hàng hóa, xử lý việc thực hiện, nâng lên thu nhập.

D

đẩy nhanh chóng vận tốc phát triển, chuyển dời tổ chức cơ cấu kinhtế.

Điều khiếu nại thuận tiện hầu hết nhằm cải tiến và phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

nguồn vẹn toàn và nhiên liệu đầy đủ, vùng biển khơi nhiều tiềm năng, làm việc phần đông.

Xem thêm: công thức tính diện tích hình lập phương

B

năng lượng đáp ứng, nhiều vốn liếng, trao thay đổi sản phẩm & hàng hóa dễ dàng và đơn giản qua chuyện cửa ngõ khẩu, cảng biển khơi.

C

vị trí cầu nối Bắc - Nam, giao thông vận tải vận tải đường bộ đồng điệu, chuyên môn làm việc được nâng lên.

D

một số tài nguyên trữ lượng rộng lớn, vật liệu kể từ nông nghiệp, làm việc kha khá rẻ rúng.

Cơ cấu kinh tế tài chính Bắc Trung Sở lúc này sở hữu sự dịch gửi cần thiết hầu hết bởi tác dụng của

A

phát triển hạ tầng vật hóa học kỹ năng, khai quật thế mạnh, nâng dân trí.

B

thu mút hút góp vốn đầu tư, cải tiến và phát triển hạ tầng, nâng unique làm việc.

C

hội nhập toàn thế giới thâm thúy rộng lớn, phát triển kinh tế tài chính, không ngừng mở rộng những khu đô thị.

D

mở rộng lớn liên minh quốc tế, huấn luyện lực lượng lao động, đẩy mạnh những nguồn lực có sẵn.

Ý nghĩa hầu hết của việc thi công hạ tầng giao thông vận tải vận tải đường bộ ở Bắc Trung Sở là

A

tạo rời khỏi những thay cho thay đổi rộng lớn, xúc tiến sự cải tiến và phát triển kinh tế tài chính xã hội mang lại vùng.

B

tạo thuận tiện phong phú sản phẩm & hàng hóa vận gửi, nâng lên vị thế của vùng.

C

tăng kỹ năng lôi cuốn những mối cung cấp góp vốn đầu tư, xúc tiến cải tiến và phát triển kinh tế tài chính xã hội.

D

làm thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển, xử lý việc thực hiện.

Ý nghĩa hầu hết của việc cải tiến và phát triển hạ tầng giao thông vận tải vận tải đường bộ ở Bắc Trung Sở là

A

phục vụ nhu yếu người dân, khai quật khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

B

đẩy mạnh chia sẻ với những vùng xúc tiến cải tiến và phát triển du ngoạn.

C

thúc đẩy cải tiến và phát triển kinh tế tài chính - xã hội, thuận tiện lôi cuốn góp vốn đầu tư.

D

tạo hạ tầng tạo hình thành phố mới, phân bổ dân sinh sống và làm việc.

Việc thi công khối hệ thống những trường bay, bến cảng ở Bắc Trung Sở nhằm mục tiêu mục tiêu hầu hết

A

nâng cao tầm quan trọng trung gửi của vùng, lôi cuốn làm việc cho tới.

B

Hình trở nên chuỗi những khu đô thị và trung tâm công nghiệp ở phía tây.

C

tạo rời khỏi thế xuất hiện hơn thế nữa nhằm hội nhập, xúc tiến cải tiến và phát triển kinh tế tài chính.

D

phát triển công nghiệp theo hướng thâm thúy, lôi cuốn nguồn ngân sách góp vốn đầu tư.

Ngành công nghiệp phát hành vật tư thi công ở vùng Bắc Trung Sở cải tiến và phát triển hầu hết do

A

thu mút hút nhiều góp vốn đầu tư quốc tế, thị ngôi trường to lớn, hạ tầng cải tiến và phát triển.

B

hạ tầng cải tiến và phát triển đồng điệu, mối cung cấp làm việc đầy đủ, chuyên môn phát hành cao.

C

lao động sở hữu chuyên môn cao, nguồn ngân sách góp vốn đầu tư rộng lớn, vật liệu đầy đủ.

D

nguyên liệu đa dạng, lôi cuốn nhiều dự án công trình góp vốn đầu tư, thị ngôi trường không ngừng mở rộng.

Thuận lợi hầu hết nhằm cải tiến và phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

mối cung cấp làm việc đầy đủ, thị ngôi trường không ngừng mở rộng, nhiều cảng biển khơi.

B

nhiều cảng biển khơi, vật liệu khá đầy đủ, lôi cuốn nhiều góp vốn đầu tư.

C

dân sinh nhộn nhịp, có tương đối nhiều khu vực công nghiệp, trung tâm công nghiệp.

D

nhiều tài nguyên, giá chỉ nhân lực khá rẻ rúng, những khu vực kinh tế tài chính ven bờ biển.

Giải pháp hầu hết tăng cường cải tiến và phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

phát triển hạ tầng vật hóa học kĩ thuật- hạ tầng, lôi cuốn góp vốn đầu tư và huấn luyện làm việc.

B

khai thác hiệu suất cao khoáng sản, cải tiến và phát triển tích điện và khu vực kinh tế tài chính ven bờ biển.

C

nâng cao chuyên môn làm việc, đẩy mạnh link vùng và cải tiến và phát triển thủy năng lượng điện.

D

đẩy mạnh cải tiến và phát triển những khu vực kinh tế tài chính, không ngừng mở rộng thị ngôi trường, khai quật khoáng sản.

Ý nghĩa của việc tạo hình những vùng thường xuyên canh cây lâu năm và những vùng lúa rạm canh ở Bắc Trung Sở là

A

xúc tiến cải tiến và phát triển kinh tế tài chính - xã hội của vùng và tạo nên ĐK thuận tiện lôi cuốn góp vốn đầu tư.

B

tạo nên hạ tầng tạo hình những thành phố mới, thay cho thay đổi diện mạo kinh tế tài chính vùng quê của vùng.

C

chuyển dời tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính và hỗ trợ vật liệu mang lại công nghiệp chế biến đổi.

D

khai quật đảm bảo chất lượng rộng lớn những thế mạnh về nông nghiệp và tạo nên nhiều sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa.

Ý nghĩa hầu hết của việc tạo hình những vùng thường xuyên canh cây lâu năm nhiều năm ở Bắc Trung Sở là

A

đổi mới mẻ trồng trọt, tăng hiệu suất cao kinh tế tài chính, thay cho thay đổi diện mạo vùng quê.

B

thay thay đổi phương thức phát hành, tạo nên việc thực hiện, nâng lên vị thế của vùng.

C

phân té lại phát hành, tạo nên vật liệu mang lại công nghiệp, tăng sản phẩm nông nghiệp.

D

phát huy thế mạnh, cải tiến và phát triển phát hành sản phẩm & hàng hóa, gắn kèm với công nghiệp.

Ý nghĩa hầu hết của việc cải tiến và phát triển kinh tế tài chính của những thị trấn phía tây ở vùng Bắc Trung Sở là

A

khai thác tối nhiều tiềm năng về kinh tế tài chính, xúc tiến việc tạo hình những chuỗi thành phố mới.

B

sử dụng hiệu suất cao khoáng sản vạn vật thiên nhiên, phân bổ lại dân sinh sống, làm việc nhập vùng.

C

khai thác hiệu suất cao khoáng sản vạn vật thiên nhiên, xúc tiến chia sẻ với những nước láng giềng.

D

nâng lên cuộc sống cho những người dân, tách chênh nghiêng chuyên môn cải tiến và phát triển nhập vùng.

Xem thêm: 300 bài toán lớp 4 có lời giải