ý nghĩa của sự trao đổi chéo nhiễm sắc thể trong giảm phân về mặt di truyền là

Câu hỏi:

06/02/2020 5,767

Bạn đang xem: ý nghĩa của sự trao đổi chéo nhiễm sắc thể trong giảm phân về mặt di truyền là

A. thực hiện tăng con số NST nhập tế bào.

B. tạo nên sự ổn định lăm le về vấn đề DT.

C. góp thêm phần tạo nên sự đa dạng chủng loại về loại ren ở loại.

Đáp án chủ yếu xác

D. thể. giữ lại tính đặc thù về cấu tạo nhiễm sắc

Đáp án C

Ý nghĩa của việc trao thay đổi chéo cánh NST nhập hạn chế phân về mặt mũi DT là góp thêm phần tạo nên sự đa dạng chủng loại về loại ren ở loại.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung của quy luật phân li song lập, theo gót Menđen là

A. Các cặp tính trạng phân li độc lập

B. Các cặp tính trạng không giống nhau tổng hợp lại tạo nên trở nên những biến đổi dị tổng hợp.

C. Các cặp yếu tố DT quy lăm le những cặp tính trạng không giống nhau phân li song lập nhập quy trình tạo hình uỷ thác tử.

D. Các cặp ren quy lăm le những cặp tính trạng phía trên những cặp NST tương đương không giống nhau phân li song lập nhập hạn chế phân.

Câu 2:

Nội dung đa phần của lăm le luật phân ly song lập là

A. “Khi phụ huynh thuần chủng không giống nhau về nhiều cặp tính trạng tương phản thì F2 có sự phân tính theo gót tỉ trọng 9:3:3:1.”

B. “Các cặp yếu tố DT (cặp alen) phân ly song lập cùng nhau nhập đột biến uỷ thác tử ”.

C. “Khi lai phụ huynh thuần chủng không giống nhau về nhiều cặp tính trạng tương phản thì phần trăm xuất hiện tại từng loại hình ở F2 bằng tích phần trăm của những tinh ranh trạng thích hợp trở nên nó”.

D. “Khi lai phụ huynh thuần chủng không giống nhau về nhiều cặp tính trạng tương phản thì F2 mỗi cặp tính trạng xét riêng rẽ rẽ đều phân ly theo phong cách hình 3:1”.

Câu 3:

Khi nói đến ren ngoài nhân, tuyên bố nào là tại đây sai?

A. Các ren ngoài nhân thông thường tồn bên trên trở nên từng cặp alen.

B. Tại những loại sinh đẻ vô tính và hữu tính, ren ngoài nhân đều sở hữu tài năng DT cho tới đời con cái.

C. Gen ngoài nhân với tài năng nhân song và phiên mã.

Xem thêm: số electron tối đa có thể chứa trong lớp p

D. Gen ngoài nhân được cấu trúc kể từ 4 loại nuclêôtit là A, T, G, X.

Câu 4:

Sau khi thể hiện fake thuyết về sự việc phân li đồng đều, Men Đen vẫn đánh giá fake thuyết của mình bằng cơ hội nào?

A. Lai thuận.

B. Cho tự động thụ phấn.

C. Lai phân tách.

D. Lai nghịch tặc.

Câu 5:

Liên kết ren trọn vẹn với Đặc điểm là

A. thực hiện tăng thêm sự xuất hiện tại của những biến đổi dị tổng hợp.

B. thực hiện hạn chế sự xuất hiện tại của những biến đổi dị tổng hợp.

C. links ren tạo nên nhiều uỷ thác tử thiến.

D. tạo nên ĐK cho những ren ở những NST không giống nhau tổng hợp lại cùng nhau.

Câu 6:

Cho phép tắc lai cá diếc cái với chú cá chép đực nhận được cá tuy nhiên ko râu, phép tắc lai nghịch tặc cá diếc đực với chú cá chép cái nhận được cá tuy nhiên với râu. Quy luật DT phân bổ những phép tắc lai rằng bên trên là:

A. Di truyền links gen

B. di truyển ren tế bào chất

C. thiến ren một bên

D. DT links với giới tính

Câu 7:

Biến thay đổi nào là tại đây ko cần là thông thường biến?

A. Xù lông khi bắt gặp trời lạnh

B. Thể bạch tạng ở cây lúa

C. Hồng cầu tăng khi dịch chuyển lên vùng cao

D. Tắc đập thay đổi màu sắc theo gót nền môi trường