ý nghĩa tiếng anh là gì

Ý tức thị gì?

What’s the point?

Bạn đang xem: ý nghĩa tiếng anh là gì

Bạn đang được đọc: chân thành và ý nghĩa vô giờ đồng hồ Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chuyện tất cả chúng ta không tồn tại ý nghĩa gì so với em sao?

Did what we had mean nothing vĩ đại you?

Đối với những người dân cử hành Lễ Ngũ Tuần, điều này còn có ý nghĩa gì không?

Did this have any implications for those celebrants of Pentecost?

Trên trái đất, thuật ngữ này còn có nhiều ý nghĩa không giống nhau.

Around the world, the term has different senses.

Bài này nói đến ý nghĩa của lực thú vị vô vật lý cơ học tập.

The second tries looking for happiness in physical strength.

Hãy thưa cho tới tôi một chút ít về ý nghĩa của điểm đen giòn cơ.

So tell u a little bit about what this dark spot means.

Số bảy đem ý nghĩa sự hoàn toàn vẹn theo gót chi phí chuẩn chỉnh của Đức Chúa Trời.

Their number being seven signifies divinely determined completeness.

Có thể vô chống bên trên lầu, ông triệu tập suy ngẫm về ý nghĩa của những tiếng cơ.

Undisturbed, possibly in his roof chamber, he no doubt meditated deeply on the meaning of such passages.

Vì tiếng của những người ghi chép Thi-thiên mang trong mình 1 ý nghĩa rộng lớn rộng lớn.

Because the psalmist’s statement has a broader significance.

Các giáo lễ đem ý nghĩa gì vô cuộc sống đời thường của bọn chúng ta?

How meaningful are the ordinances in our lives?

(a) Tại sao tiếng nguyện cầu đem ý nghĩa không những là những tiếng nói?

(b) Why tự meaningful prayers involve more kêu ca words?

Mặc mặc dù vậy, bọn chúng ko nên trọn vẹn là không tồn tại ý nghĩa.

Because really it isn’t all nonsense.

Rõ ràng nhị môn trang bị này cực kỳ hồi hộp, không hiểu biết nhiều ý nghĩa của chuyện tiếp tục xẩy ra.

The two disciples are clearly bewildered as vĩ đại the meaning of what has occurred.

Xem thêm: Nghĩa Của : Bma Là Gì, Học Tại Đâu, Ra Trường Làm Gì? Bma Là Gì, Nghĩa Của Từ Bma?

Một viễn ảnh mới mẻ ngỏ đi ra trước đôi mắt tôi, cho tới tôi thấy ý nghĩa thiệt của cuộc sống.

A prospect opened up before u, one that offered something worth living for.

Thêm những tích tắc ý nghĩa rộng lớn chăng?

Xem thêm: châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào

More meaningful moments?

Thấy chúng ta niềm hạnh phúc và nhiệt huyết, tôi ước cuộc sống bản thân cũng đều có ý nghĩa như thế”.

When I saw how happy and excited they were, I wished that my life could be as meaningful as theirs.”

Cậu đang được ham muốn thưa tớ đem ý nghĩa thế nào là với cậu.

You’re showing u how much I mean vĩ đại you.

BÀI TRANG BÌA: CÓ THỂ NÀO ĐẠT MỘT ĐỜI SỐNG ĐẦY Ý NGHĨA?

COVER SUBJECT: A MEANINGFUL LIFE IS POSSIBLE

jw2019

Nó nhịn nhường như trọn vẹn đối nghịch tặc với ý nghĩa thường thì.

It seems completely counter vĩ đại common sense.

Literature

Vậy bọn chúng đem ý nghĩa gì với việc design toàn cầu?

So what does it mean vĩ đại design at a global scale?

” Có ý nghĩa gì? ” Người ở trọ thân thiện, khá tuyệt vọng và với 1 nụ mỉm cười ngọt.

” What tự you mean? ” said the middle lodger, somewhat dismayed and with a sugary smile.

QED

Chẳng đem ý nghĩa gì cả.

It makes no fucking sense.

OpenSubtitles2018. v3

Đó đó là ý nghĩa của việc hoàn mỹ.

What is the meaning of such perfection

OpenSubtitles2018. v3

Hẳn nó sẽ bị cực kỳ ý nghĩa vì thế nó là của con cái.

It’d mean a lot to him, knowing it came from u.

OpenSubtitles2018. v3

Nhờ thế, cuộc sống tất cả chúng ta đem mục tiêu và ý nghĩa.

It has given our life purpose and meaning.

Xem thêm: Lòng tự động trọng là gì?

Source: https://renewableenergy.org.vn
Category: Là gì?

Xem thêm: văn tả cây bóng mát lớp 4 cây bàng